• Landelijk wonen aan de rand van de stad


    Lees meer
  • Zelfvoorzienend wonen, met elkaar voor elkaar


    Lees meer
  • Betaalbaar wonen op maat


    Lees meer
 

Nieuw initiatief : EcoTuinlaan

Voor meer info en data van informatiebijeenkomsten zie:
www.ecotuinlaan.nl

EcoMeerHof

EcoMeerHof is het vervolg op het EcoParkHof, het eerste duurzame CPO-project in Oosterwold van 28 vrijstaande woningen op stadslandbouwkavels. Dit project is opgeleverd eind 2016. EcoMeerHof wordt momenteel gebouwd.
De naam EcoMeerHof staat voor Ecologisch en Economisch Meer en aan het Meer bouwen en wonen in een zelfvoorzienend Hof in een groene en bosrijke omgeving.

EcoMeerHof heeft een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0 is daarmee per saldo Energieneutraal.
EcomeerHof bestaat uit gelijkvloers uitbreidbare begane grond woningen waardoor aanleunwoningen of aansluitende werkruimten realiseerbaar zijn.

Hieronder is een filmpje te zien dat gemaakt is vanuit een drone die over EcoParkHof vliegt. Het naast liggende gebied dat op het einde van het filmpje te zien is is bestemd voor EcoMeerHof en EcoBoomHof.

Project EcoParkHof vanuit de lucht

De situatie

EcoMeerHof wordt direct aansluitend aan de noordzijde van EcoParkHof gerealiseerd. Vanwege de nieuwe uitgiftevoorwaarden en de te verkrijgen omgevingsvergunning is de kavelopzet ruimer van opzet en heeft het een eigen karakter door de situering rondom een vijverpartij.
De totaal kavel is toegankelijk via de Emile Durkheimweg. Op het eigen terrein loopt om de vijver een weg met aan de bebouwde zijde  langsparkeervakken in een groene berm met halfverharding.
Doordat de vijver ovaalvormig is gemaakt staan de woningen allen iets tegen over elkaar gedraaid waardoor directe inkijk, na de minimale afstand van al 60 meter, wordt bemoeilijkt.
Rondom de woning is een bouwvlak gesitueerd waarin een niet agrarisch verantwoorde inrichting mogelijk is: de siertuin in al haar facetten kan hier worden gerealiseerd.
Aan de achterzijde is de royale agrarische stadslandbouwtuin gelegen, met een sloot en groensingel op de erfgrens, welke voorzien is van een groen pad al dan niet in combinatie met de er naast gelegen ontwikkeling van EcoMeerHof 1e fase.
Door het gehele gebied loopt een wandelpad dat aansluit op het bos van Staatsbosbeheer.

 

Ecologisch verantwoord

Het minimaliseren van het energieverbruik, zelf groente en fruit kweken en uitruilen bij overschot en elkaar helpen bij oogsten, alles op basis van vrijwilligheid. Werken bij het wonen mogelijk op de eigen bouwkavel.

Lees meer
 

Buiten Wonen

Wonen in een groene omgeving op een ruime eigen kavel, direct aansluitend op het kathedralenbos welke een prachtige natuurbeleving oplevert voor de bewoners. Wonen in de natuur aan de rand van de stad met haar voorzieningen.

Lees meer
 

Maatwerk Wonen

Vrije keuze maken binnen aan de kavel gerelateerde mogelijkheden, 1 of twee- laags bouwen of een combinatie hiervan, indelen en (toekomstig) uitbreiden naar persoonlijke wens.

Lees meer
 

De organisatie

De stichting Eco Meer Hof, geeft de bouwkavels uit binnen het door haar ontwikkelde plan. Inschrijving en keuzes op de beschikbare kavels op volgorde van binnenkomst en na betaling van het entreegeld. Specialisten bewaken de voortgang van het ontwikkelproces.

Lees meer

Wonen in Oosterwold

Het landschap van initiatieven

 
 

Over Ons

EcoMeerHof is een initiatief dat wordt uitgevoerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap door Vereniging CPO EcoMeerHof, in samenwerking met Eco Architectuur b.v.. Jos Abbo is aangetrokken als architect en fungeert als voorzitter van de Stichting EcoMeerHof Almere.

In het bestuur zijn verder Douwe de Jong en André Kerkhof actief. Allen zijn ook betrokken bij de realisatie van EcoParkHof, ieder met een eigen specialisme.

Vaste contractadviseur voor het project is notaris mr. J.B. Heldoorn.

EcoMeerHof sluit aan bij de Vereniging Tureluur Zuid die de exploitatie van de ontsluitingsweg voor haar rekening neemt.

Vereniging CPO EcoMeerHof committeert zich aan alle door de gemeente Almere en het Rijk geformuleerde zaken zoals vastgelegd in de Anterieure Overeenkomst Oosterwold en nadere rechtsbepalingen voortvloeiende uit het rechtsgeldig omgevingsplan.

Nieuwsgierig?

Blijf op de hoogte, schrijf u nu in

 

De Omgeving

De sfeer in Oosterwold

Sfeer impressie van Oosterwold

Kathedralenbos

Het Kathedralenbos

Natuurrijke omgeving van Oosterwold

Omgeven door water

Archeologisch gebied

Bouw in Oosterwold

Verschillende highlights van de bouw in Oosterwold